Aşağıdakı şəkildə Azərbaycan Respublikası ərazisində yerləşən DVB-T vericilərin əhatə dairələri əks olunub